Na zábere sú všetci doterajší členovia skupiny IPROM a sedia na sedačke.

Spoločnosti Canguru, Beprim a Tesing sa rozhodli spojiť svoje skúsenosti a silné know-how, aby sa zjednotili pod novú značku IPROM. O príbehu tejto investičnej developerskej spoločnosti nám porozprával jeden z jej zakladateľov Peter Kaduch.

Čo vás viedlo k vytvoreniu značky IPROM?

Spoločná filozofia, stabilita, investičné príležitosti. A, samozrejme, vzájomné porozumenie tak po ľudskej, ako aj profesnej stránke. Faktom je, že naše tri firmy dlhé roky intenzívne spolupracujú, pričom sa každá špecializuje na konkrétny typ činností.

Investičné zámery a developerské výstavby však dokážeme pokryť omnoho komplexnejšie. Cítime, že naše projekty majú vynikať nielen marketingovým názvom, ale aj hodnotovou filozofiou, ktorá je spoločensky vnímaná ako pečať trvalej hodnoty, kvality a ekonomickej stability. Zjednodušene povedané, chceme tvoriť hodnoty s perspektívou. A presne tento cieľ napĺňa IPROM.

vidlicka

Mohli by ste nám špecializácie spomínaných troch firiem popísať bližšie?

BEPRIM je hlavným investorom, špecializuje sa na inžiniersku činnosť a koordináciu projektov. Jej aktivity primárne pokrývajú investičný manažment. CANGURU sa orientuje na identifikáciu trhu, presné cielenie a klientsky servis. Túto oblasť možno definovať ako strategický manažment a predaj. TESING zastrešuje stavebno-technickú časť výstavby a všetky príslušné činnosti, ktoré spadajú pod stavebný manažment.

Chcel by som podotknúť, že tieto spoločnosti budú aj naďalej fungovať, zostanú fokusované na svoje činnosti a budú môcť ďalej odborne rásť. Vďaka tomu sa bude priamoúmerne zvyšovať aj úroveň samotných projektov. Ak si pozriete časovú os projektov na našom webe, verím, že spozorujete kontinuálny a zreteľný vývoj. Vznik značky IPROM preto vnímame ako prirodzený evolučný princíp na základe dosiahnutých výsledkov a vytýčených cieľov.

Fotografia tímu IPROM pri bielej stene

Ako túto zmenu vnímajú vaši zamestnanci?

Do značnej miery je to vlastne ich iniciatíva. Bez spoločnej vízie sa totiž nedá rozvíjať myšlienka, navrhnúť projekt, pripraviť investičný zámer ani zrealizovať developerskú výstavbu.

Aj keď sme rozdielni, máme názorovú jednotu a spoločnú ambíciu tvoriť hodnoty s perspektívou. Cítime sa viac ako komunita, než ako štruktúrované firmy. U nás je dôležité cítiť človečinu, takže pojem zamestnanci veľmi nepoužívame. Sme v prvom rade ľudia a kolegovia. Zdieľame životné radosti aj komplikované témy. Spoločne vytvárame silné know-how a budujeme zázemie pre život a sebarealizáciu. Tak, ako dávame do popredia potreby jedinca v developerských projektoch, vnímame potreby človeka aj v jeho pracovnom živote.

Snímka obrazovky 2024-02-22 o 17.34.18

Aké výhody prináša IPROM klientom?

Tým, že pracujeme iba na našich spoločných projektoch, náš tím, obchodní partneri, investori, banky a hlavne naši klienti majú istotu, že finančný kapitál je smerovaný výhradne do konkrétnych investičných zámerov.Vždy sa pritom snažíme nazerať na veci z trochu iného pohľadu, než to robí naša konkurencia a prinášať ľuďom jedinečné a inovatívne riešenia. Veľmi intenzívne pracujeme aj so spätnou väzbou, ktorá nás v hľadaní riešení a poskytovaní služieb dokáže posunúť vždy o level vyššie.

Každý projekt je v podstate evolúciou toho predchádzajúceho. Sami klienti nám hovoria, že vnímajú, ako na sebe pracujeme a neváhajú nás odporučiť aj svojmu okoliu. Silný referenčný predaj je pre nás azda najväčšou odmenou. Ukazuje nám, že to, čo robíme, robíme správne.

Záber na pracovný stôl tímu IPROM - pohľad na kolegov pracujúcich na tablete, notebooku a projektoch stavieb.

Prezradíte nám, aké sú vaše očakávania a plány s novou značkou?

Za nami sú reálne výsledky a pred nami nové ciele. Vieme, kde sme dnes a kam smerujeme. Aj pri investíciách sa pozeráme za horizont dneška. Dobrá značka sa neustále buduje a profiluje aj vplyvom samotných projektov. Má svoju jasnú architektúru a presné ciele. Ako som už spomenul, máme ambíciu, aby značka IPROM bola vnímaná ako pečať hodnoty a kvality, ktorá ľuďom otvára novú perspektívu. Som hrdý, že už teraz sú tak vnímané naše projekty JAVORKA, PINIA, GELATO V PARKU, nami.design, zdravotné stredisko VIDA a ZICHER. Prezradím, že v súčasnosti pripravujeme projekt s medzinárodným prvkom, no ako sa hovorí, všetko má svoj čas.

IPROM s.r.o.
Rajecká cesta 134
013 13 Rajecké Teplice

Tel: +421 903 503 514

E-mail: info@iprom.sk